Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas ve büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlemlenerek puanlanır.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ
5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arsındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklarda görsel-motor koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçer. Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

FROSTİG GELİŞİMSEL- GÖRSEL ALGI TESTİ
3-8 yaş arası çocuklara uygulanan ve görsel algılamayı değerlendirmeye yarayan bir testtir. Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir.

GOODENOUGH ZEKA TESTİ
3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. Bu test okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
2- 11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadede yaşanabilecek problemlerin tespitine yardımcı olan bir resim kelime eşleştirme testidir.

GESSEL TESTİ
7 yaşa kadar uygulanan test, kolaydan zora doğru, her yaşın seviyesine göre sıralanmış 7 şekilden oluşur. Bu test ile çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Görsel algı ayrımsallaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerileri hakkında bilgi verir.

CATELL TESTİ
7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.

MMPI 
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Kişiye tanı koymak ve tedavi planını oluşturmak için kullanılır.

TEMATİK ALGI TESTİ
Resimlerden oluşturulmuş bir testtir. Uygulanabileceği kitle yetişkinlerdir. Resim gösterilerek kişinin algı dinamikleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Bireyin kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlar ile ilgili bir takım bilgiler sunar.

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ
Resimlerden oluşturulmuş bir testtir. Uygulanabileceği kitle çocuklar olmakla birlikte üç ile on yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Resim gösterilerek çocuğun algı dinamikleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Çocuğun kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlar ile ilgili bir takım bilgiler sunar.

RORSCHACH
Danışanların algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Kişinin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır.

SCL 90-R PSİKOLOJİK BELİRTİ TARAMA TESTİ
SCL 90-R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir.

ÖKTEM SÖZEL BELLEK SÜREÇLERİ TESTİ
Öktem Sözel Bellek Süreçleri testi, sözel öğrenme ve belleğin çok faktörlü araştırılması için geliştirilmiş bir testtir. Bellek profilini ortaya çıkarmak için kullanılır.

MESLEKİ OLGUNLUK TESTİ
Meslek seçimi konusunda kararsızlık yaşayan kişilere uygulanır.