Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Anne ve babalar için en önemli konu çocuklarının sağlıklı bir gelişim göstermesidir. Çocuklarının hayatında sıkıntılar olduğunu gören ebeveynler, çoğu zaman kendilerini suçlayabilmekte ve yeterince iyi ebeveyn olmadıklarını düşünebilmektedir. Ancak insan gelişiminin doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreci çok uzundur ve her çocuğun kendine özgü bir gelişimi vardır.

Çocuk danışmanlığı ile, çocukların yaşadığı sorunlar;  gelişimsel, duygusal ve davranışsal olarak değerlendirilerek aile ve çocuk arasında köprü kurarak, çevreyi de göz ardı etmeden birçok elden yönden seanslar yürütülür.

Çocuklara yapılan yatırım, yetişkinlerden daha önemli olabilmektedir. Bir çocuğu kurtarmak bir toplumu kurtarmaktır.

Çocuk ve ergen terapisinde hedef, var olan yada  var olabilecek duygusal ve davranışsal sorunların erken aşamada çözülerek, ileri yaşlarda sağlıklı bir kişilik gelişimine zemin hazırlamaktır.

Çocuk ve Ergen Terapisinde Çalıştığım Konular;

 • Aile iletişim sorunları
 • Gelişimsel sorunlar               
 • Depresyon
 •  Tik bozukluğu
 • Ayrılma kaygısı
 •  Madde kullanımı
 • Evlat edinme
 • Ergenlik
 • Yeme bozuklukları
 • Karşı gelme
 • Alt ıslatma
 • Kaka kaçırma
 • Parmak emme
 • Tırnak yeme
 • Akran ilişkilerinde sorunlar
 •  Kardeş kıskançlığı
 • Sınav kaygısı
 • Sosyal ve özgül fobi
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Öğrenme güçlüğü
 • Travma ve yas
 • Uyku bozukluğu
 • İnternet ve oyun bağımlılığı
 • Kaygı

ERGENLİK,

 Biyolojik gelişim ile başlayan fiziksel değişimlerle birlikte, ne tam çocukluk ne tam yetişkin olmayan gencin kafasının karışık olduğu ve arada sıkıştığı, aileyle çatışmaların arttığı, akran ilişkilerinin önem kazandığı aile ve genç için zorlu bir dönemdir. Ergen bu dönemde kendini tanımak için ben kimim sorusuna cevap bulmaya çalışır ve kimliğini oluşturmaya başlar.

Ergenlik dönemindeki genç ve ailelerin problemleri anlayıp çözmeden bu süreci işlevsel stratejilerle yönetmelerini hedefler.

Ergenlik döneminde alınan psikolojik danışmanlık ve psikoterapi, bu sıkıntılı ara dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak için iyileştirici ve önleyici olarak sağlıklı bir kimlik oluşturmayı amaçlar.

Ergenlere psikolojik destek verdiğim konular,

 • Depresyon
 • Kaygı ve korkular
 • Özgüven eksikliği
 • Sosyalleşme sorunları
 • İçe kapanıklık
 • Mutsuzluk, yalnızlı, çekingenlik, utangaçlık
 • Kendini ifade etmede zorluk
 • Aile içi iletişim sorunları
 • Öfke sorunları
 • Cinsel yönelim
 • Arkadaş ilişkilerinde sorunlar
 • Duygusal ilişki sorunları
 • Sınav kaygısı
 • Travma başarısızlık
 • Sınava hazırlanma süreci
 • Okul seçimi
 • Meslek seçimi
 • Ölüm ve yas

Bu bağlamda ergenlere verilecek en önemli destek, aileleri de sürece dahil etmektir. Gençlerin aileleriyle olan ilişkileri, anne ve babayla yaşanan sorunlarda ne gibi tutumlar sergilemesi gerektiği

Bu dönemdeki gence nasıl yaklaşmak gerektiği ve aile ile gencin birbirine düşman olmadan farkındalıklı bir ilişki yürütebilmelerini sağlamak, ergen danışmanlığının hedefidir.