Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi, sorunlarınızın sizin her zaman farkında olmadığınız içsel, çözülmemiş çatışmalar veya psikolojik zorluklardan kaynaklandığını varsayar.Bu bağlamda kişide oluşan sorunların nasıl oluştuğunu ve bu sorunlara karşı üretilmiş olan bireysel başa çıkma tekniklerinin kişiye nasıl zarar verdiği üzerine odaklanır. Var olan sorunlar danışanın geçmişi ve deneyimlerinden yola çıkarak ele alınır. Daha sonra da, danışanın sahip olduğu güçlü özellikler ve kaynaklar yardımıyla bu sorunlar çözülür.

Psikodinamik Terapi genellikle belirli bir planı izlemez, danışan ile terapistin ortak çalışması ile şekillenir. Bununla birlikte, bu sürece katkıda bulunacak notlar alınır ve danışanla paylaşılır. Böylece, danışanın terapi süresince öğrendiklerini uzun vadede hayatının değişik alanlarında kullanması sağlanır.

Psikodinamik Terapi, birçok sorunda etkili bir uygulamadır. Başarılı bir psikodinamik terapi deneyimi sonrası kişi, üzerinde hissettiği yükün hafiflediğini fark eder.