Çalışılan Konular

Çalışılan Konular

 • Kaygı Bozuklukları (Obsesif Kompülsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Panik Bozukluk)
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Fobiler (Özgül Fobiler, Sosyal Fobi)
 • Duygu Durumu Değişiklikleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Cinsel Kimlik Sorunları
 • Kayıp ve Yasla Başa Çıkma
 • Öfke ve Stresle Başa Çıkma
 • Kıskançlıkla İlgili Sorunlar
 • Bağlanma Problemleri
 • Özgüven Kaynaklı Sorunlar
 • Bedensel Kaygılardan Kaynaklanan Sorunlar
 • İletişim Problemleri
 • İkili İlişki Sorunları ve İlişki Yönetimi
 • Somatik Ağrılar
 • Uyum Problemleri